Vyřízení likvidace

Bře
19
2016
Sekce: 

Jednou z nejdůležitějších povinností pojišťovacího makléře je postarat se o svého klienta v případě pojistné události a dohlédnout na bezproblémový škodní průběh.

Vždy před hlášením škodné události pojišťovně je nutné, aby klient mě jako svého makléře kontaktoval  a společně prošli pojistnou událost, tak aby byl zabezpečen bezproblémový průběh vyřízení.

Ze zkušenosti víme, že jedna pojistná událost se dá řešit několika možnými způsoby.

Pro hlášení škodné události si prosím připravte následující údaje:

 • Obchodní jméno / Jméno a Příjmení pojištěného uvedeného na pojistné smlouvě
 • IČO/ RČ
 • Kontaktní osoba (pokud je jiná než pojištěný)
 • Kontaktní telefon, fax, e-mail
 • Datum události
 • Místo škody
 • Popis škody
 • Předpokládaná výše škody

ŠKODY NA MAJETKU

 • Jsou případy , kdy je nutné okamžitě odstranit následky škody a předejít tak zvětšení rozsahu škody před prohlídkou likvidátorem pojišťovny. Lze provést fotodokumentaci, videozáznam, a zajistit svědecké výpovědi.
 • Při podezření ze spáchání trestného činu, při loupežném přepadení, při poškození nebo při odcizení  vždy oznamte událost Policii ČR.
 •  

ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM - ODPOVĚDNOST OBČANSKÁ A ODPOVĚDNOST Z DRŽBY NEMOVITOSTI

 • Způsobíte-li škodu někomu jinému ( mimo rodinu nebo rodinné příslušníky ) a máte-li  uzavřeno pojištění odpovědnosti zásadně neuznávejte písemně žádné nároky poškozeného, neuzavírejte s ním žádné dohody a neplaťte vzniklou škodu .
 • Vyzvěte poškozeného, aby svůj nárok uplatnil  písemně a aby v něm uvedl z jakého důvodu se domnívá, že za vzniklou škodu odpovídáte a v čem spatřuje zavinění , napsal své kontaktní údaje, místo a popis škody a předpoklad škody. Fotodokumentace bude pro odškodnění přínosem stejně jako svědecká výpověď.

 

ŠKODY NA VOZIDLECH

V případě zranění osob poskytněte první pomoc, přivolejte lékaře a Policii ČR, v zahraničí 

 • Škodu na vozidle je nutné řešit bez zbytečného odkladu, mnozí mají v autopojištění právníka do auta nebo mají pojištění právní ochrany lze bezprostředně po nehodě telefonicky zjistit správný postup řešení.
 • Škodu na vozidle je nutné řešit bez zbytečného odkladu s asistenční službou, která je součástí autopojištění  - kde je možné zajistit i telefonické tlumočení s cizincem.
 • Škodu na vozidle je nutné řešit bez zbytečného odkladu  s policií ČR .
 • Škodu na vozidle je nutné řešit bez zbytečného odkladu i s pečujícím makléřem.
 • Škodu na vozidle z různých důvodů lze správně vyhodnotit  jak je třeba postupovat ( stále doporučuji konzultaci výše popisovanou )

Střet zvířete - s policií ČR + fotodokumentaci

Okus zvířete - s policií ČR+ fotodokumentaci

Vandalismus - s policií ČR + fotodokumentaci

Střet vozidel - s policií ČR + fotodokumentaci

Střet vozidla s překážkou – hradí se z havarijního pojištění (s policií ČR + fotodokumentaci)

Rozbití pouze skla -  odškodňuje se z připojištění skel  ( fotodokumentaci)

Rozbití skla při autonehodě  -  odškodňuje se z povinného ručení (s policií ČR + fotodokumentaci)

Rozbití skla při autonehodě bez střetu vozidel – odškodňuje se z připojištění skel  (s policií ČR + fotodokumentaci)

 • Odcizení vozidla nebo jeho součástí - se jedná o podezření ze spáchání trestného činu, oznamte škodu policii ČR vždy.
 • Odškodnění z pojištění zavazadel , úrazová pojistka - s policií ČR + fotodokumentaci
 • Na náhradní vozidlo je třeba dohodnout se asistenční službou dané pojišťovny

Jiné škody se řeší individuálně.

 

 

Oznámit škodu s prohlídkou policií ČR a případně dodatečně s likvidátorem pojišťovny nebo ve smluvním servisu s prověřeným pracovníkem je správné řešení . Do provedení prohlídky výše pověřenou osobou dle poškození a druhu škody není možné poškozené vozidlo opravovat ani jinak zasahovat do poškozených věcí. Nahlásit škodu na pojišťovnu a získat číslo pojistné události můžete sami nebo s pečujícím makléřem.

 

Doložit pojišťovně pro pojistnou událost musíte :

Záznam z nehody vyplněný stranou poškozenou a viníkem, fotodokumentaci, protokoly od policie ČR , likvidátora nebo smluvním servisem a další vyžádané podklady pro pojišťovnu bude nutné odevzdat do pojišťovny, aby se škoda dle vyplívajícího práva z uzavřeného pojištění či připojištění uhradila .

Hodnocení: 
Average: 5 (1 vote)