Provozní odpovědnost

Bře
19
2016
Sekce: 

Pojištění provozní odpovědností je základním ochranným prvkem firem 

Pojištění provozní odpovědnosti chrání podnikatele a firmu před finančními dopady škod, které svým provozem způsobí třetí osobě či subjektu. Každá firma odpovídá za škody, které způsobí někomu jinému svou provozní činností na základě ustanovení podle   § 420 odst. 1 nového obč. zák. se za podnikatele nově považuje osoba, která vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

Je třeba se tedy připravit na povinnost vyplácet poškozenému například doživotní rentu, nahradit ztrátu na výdělku nebo také ušlý zisk.

Pojištění provozní odpovědnosti za škody obvykle kryje:

  • Škody na majetku
  • Škody na životě a zdraví
  • Škody způsobené jinak než na zdraví, životě nebo majetku
  • Expertní posudky
  • Náklady potřebné k právní ochraně pojištěného před vzneseným nárokem na náhradu škody
  • Náklady právního zastupování vzniklé poškozenému

Vždy je nutná analýza podniku, který toto pojištění uzavírá. Pojištění provozní odpovědnosti se dá sjednat jak jednotlivou smlouvou, tak jako součást jiných komplexních produktů a řešení obvykle se jedná o souhrnné pojištění podnikatelů.

Hodnocení: 
Zatím nehodnoceno