Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu povolání

Kvě
02
2012

Pojištění je určeno pro zaměstnance. Uzavírá se pro případ, že zaměstnanec při plnění svých úkolů zaměstnavateli způsobí škodu a ten po něm požaduje náhradu

Limity pojistného plnění
Zvolit si můžete limit 50 000 Kč, 100 000 Kč, 150 000 Kč a nebo vyšší individuálně stanovený limit. Při volbě limitu zohledněte fakt, že zaměstnavatel podle zákoníku práce smí požadovat po zaměstnanci jako náhradu škody vyplývající z obecné odpovědnosti částku odpovídající až čtyřapůlnásobku průměrné měsíční

Spoluúčast
Můžete zvolit právě takovou spoluúčast, jaká Vám nejlépe vyhovuje:
• 10 %
• 20 %
• 30 %
Kombinací výše limitu a spoluúčasti si můžete složit pojištění, které bude nejlépe vyhovovat Vašim potřebám a nárokům Vaší profese.

Rozsah pojistné ochrany
Pojištění se vztahuje na škodu na movitých věcech svěřených nebo užívaných k výkonu práce. Dále si můžete vybrat, zda chcete do pojištění zahrnout i odpovědnost za škody způsobené v souvislosti s řízením dopravního prostředku zaměstnavatele nebo ne. Pojištění pokrývá i škody vzniklé mimo území České republiky (plnění je nicméně vždy vyplaceno v českých korunách).

Kolektivní pojištění
Pojištění mohou uzavřít i kolektivy. Firma tak například pojistí za výhodných podmínek své zaměstnance. Kolektivní pojištění se uzavírá na 1 rok.

Hodnocení: 
Average: 5 (1 vote)