Odpovědnost za vadu výrobku

Bře
19
2016
Sekce: 

Pojištění  chrání jak výrobce či dodavatele tak spotřebitele před důsledky způsobenými vadou výrobku.

Vadné výrobky jsou pro výrobce obecně velkou hrozbou jelikož nejde jen o škody , které způsobí spotřebiteli, ale především znamenají poškození dobrého jména značky, což mnohdy může být pro firmu škoda nevyčíslitelně vysoká.

Pojištění odpovědnosti za vadu výrobku je určeno pro všechny výrobce, jak finálních výrobků tak také polotovarů, ale také dovozce a dodavatelé výrobků, kteří za škodu způsobenou vadou výrobku na základě právního předpisu odpovídají.Je upravena zákonem č. 59/1998 Sb., který chrání spotřebitele

Pojištění obvykle kryje:

 • Škoda na životě a zdraví
 • Škody na majetku
 • Náklady na právní ochranu pojištěného
 • Náklady vynaložené na právní zastupování poškozeného
 • Náklady na expertní posudek
 • Náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poškozené osoby

Charakteristika vadného výrobku:

 • Vadou výrobku se rozumí taková vada, která použitím výrobku způsobí jiné osobě nebo subjektu škodu a to na životě, zdraví nebo na věci jiné, než je vadný výrobek
 • Výrobek se považuje za vadný, jestliže jeho užití nezaručuje z hlediska bezpečnosti vlastnosti, které lze od něj oprávněně očekávat
 • Termínem vada výrobku se označuje i vada vykonané práce, která se projeví po jejím předání
 • Pojištění nekryje klasické reklamace a nenahrazuje výrobci pojištění profesní odpovědnosti

Obvykle lze připojistit dle konkrétní nabídky dané pojišťovny následující rizika:

 • Škody a náklady vzniklé v důsledku stažení výrobku z trhu, z důvodů nesplnění požadavků na bezpečnost výrobku
 • Škody vzniklé následkem kontaminace a stažením výrobku z trhu (určeno především pro potravinářský, farmaceutický, kosmetický a tabákový průmysl)

Pojištění odpovědnosti za vadu výrobku je velmi individuální záležitost vyžadující profesionální a kvalifikovaný přístup. Pojištění lze sjednat jak individuální smlouvou, tak v rámci jiných produktů nabízejících komplexní odpovědnostní ochranu.

Lze taktéž sjednat rozšířenou územní platnost a jiné připojištění dle Vašich požadavků.

Hodnocení: 
Average: 5 (1 vote)