Majetkové pojištění

Kvě
01
2012

Majetek - Kompletní ochrana
Balíček pojištění majetku a odpovědnosti je souhrnné pojištění movitého i nemovitého majetku a odpovědnosti občanů.
Pojištěním lze pojistit:

  • Domácnost
  • Obytné budovy a související stavby
  • Byty a související prostory
  • Zařízení rekreačního objektu
  • Pojištění odpovědnosti za škodu občanů
  • Pojištění odpovědnosti vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti
  • Pojištění odpovědnosti vlastníka budovy, jiné stavby či díla ve stavbě nebo demolici
  • Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání
  • Pojištění odpovědnosti z výkonu práva myslivosti
  • Individuální pojištění odpovědnosti

V jedné smlouvě
Svá pojištění majetku a odpovědnosti budete mít v jedné smlouvě, pod jedním číslem po celou dobu trvání pojištění. Podle svých měnících se potřeb můžete kdykoliv rozšířit počet sjednaných pojištění. Platit budete pouze jedno pojistné, které lze rozdělit na splátky. V průběhu trvání můžete provádět změny dílčích pojištění (změna pojistné částky či spoluúčasti aj.). S každou změnou obdržíte nový přehled o stavu svých pojištění.

Hodnocení: 
Average: 5 (1 vote)